Obračun isporučene količine gasa
Četvrtak, 5 septembar 2013

Poštovani potrošači, od sada na našem sajtu možete videti i način na koji se vrši obračun isporučene količine prirodnog gasa.  

Obračun isporučenih količina prirodnog gasa (PG), na osnovu Zakona o energetici (Sl. Glasnik RS broj 84/04 i 57/11), Uredbe o uslovima za isporuku PG (Sl.Glasnik RS broj 47/06), Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (Sl.Glasnik RS broj 123/12 i 93/12), se na one potrošače koji su na pritisku  p=6-16 bar i  na one koji su na pritisku < 6 bar.

Pogledajte kompletan dokument Način na koji se vrši obračun isporučene količine prirodnog gasa.

 
< Prethodno   Sledeće >