Uslovi za plaćanje priključka

Na osnovu člana člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014) Odbor direktora , na 66. sednici održanoj 25.12.2020. godine, doneo je odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa.

Ova odluka primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 redni broj 
Opis pozicije
Iznos
u dinarima
 (bez PDV-a)
 1Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:
 1.1G-2,591.261,00
 1.2G-491.731,00
 1.3G-696.200,00
 2Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključka:
 2.1G-2,573.008,00
 2.2G-473.384,00
 2.3G-676.960,00
 3Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti1.259,00
 4Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:
 4.1G-2,53.952,00
 4.2G-45.927,00
 4.3G-69.879,00

 

   CENA bez PDV              CENA SA PDV

   G2,5                   95.213,00din        114.255,60din

   G4                      97.658,00din        117.189,60din

   G6                      106.079,00din        127.294,80din


ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Rade Končara 30,
svakog radnog dana od 08,00 - 12,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851