Procedura za priključak na gasnu mrežu

Procedura za priključenje na gasnu mrežu je sledeća:

  1. podnesete zahtev "Sombor-gasu" za energetsku saglasnost (formular možete dobiti u sedištu firme);
  2. ovlašćeno lice iz "Sombor-gasa" određuje položaj KMRS-a na Vašoj kući i izdaje Odobrenje za priključenje;
  3. kod ovlašćene projektantske kuće uradite projekat unutrašnje gasne instalacije; projektno-tehničku dokumentaciju (projekat, list nepokretnosti i kopija plana objekta) dostavite na overu u "Sombor-gas"; overena projektno-tehnička dokumentacija prosleđuje se Odeljenju za komunalne poslove Opštine Sombor koje izdaje saglasnost o izgradnji unutrašnje gasne mreže;
  4. sklopite ugovor sa "Sombor-gasom" o priključenju na gasnu mrežu (naknada za priključenje iznosi 117.189,60 din za G-4 priključak);
  5. preko ovlašćenog izvođača uradite unutrašnju gasnu instalaciju;
  6. ovlašćeni izvođač prijavljuje instalaciju na tehnički pregled "Sombor-gasu";
  7. ovlašćena lica "Sombor-gasa" nakon uspešnog tehničkog pregleda otvaraju slavinu na KMRS-u i počinje potrošnja gasa očitavanjem početnog stanja na meraču.