Cene gasa

Na osnovu ─Źlana 261. ta─Źka 6. a u vezi sa ─Źlanom 88. stav 2. ta─Źka 4. Zakona o energetici ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srbije", broj 145/14) i Poslovnika o radu odbora direktora, "Sombor-gas" doo je doneo odluku o novoj ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa.

Na osnovu saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2017. godine.

CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE

 redni brojKat.
kupaca 
Grupe
kupaca 
Tarifni stavovi
"energent"
(din/m3) 
Tarifni stavovi
"kapacitet"
(din/m3/d/g) 
Tarifa "naknada po mestu isporuke"  (din/m. isporuke/g)
 1Kat. 1
p < 6 bar
Mala potro┼ínja 35,46    0,00  2.059,37
 2Vanvr┼ína K1 33,75  88,94  2.059,37
 3Ravnomerna K1 33,75 189,01  2.059,37
 4Neravnomerna K1 33,75 222,36  2.059,37
 5 Kat. 2
6 ÔëĄ p < 16 bar
Vanvr┼ína potro┼ínja K2 33,14   82,21 20.593,73
 6Ravnomerna
potrošnja K2
 33,14 174,70 20.593,73
 7Neravnomerna
potrošnja K2
 33,14 205,53 20.593,73

 CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

redni brojKategorije
mesta isporuke
Grupe
mesta isporuke
Tarifa "energent" (din/m3) Tarifa "kapacitet" (din/m3/d/g)
 1Kat. 1
p < 6 bar
Mala potro┼ínja 6,23     0,00
 2Vanvr┼ína K1 4,52   88,94
 3Ravnomerna K1 4,52  189,01
 4Neravnomerna K1 4,52  222,36
 5 Kat. 2
6 ÔëĄ p < 16 bar
Vanvr┼ína potro┼ínja K2 3,91   82,21
 6Ravnomerna
potrošnja K2
 3,91  174,70
 7Neravnomerna
potrošnja K2
 3,91  205,53

 

Na gore navedene cene obra─Źunava se PDV po stopi od 10%