Nove cene gasa
Četvrtak, 8. avgust 2013.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. decembra 2013. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 47,48 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.291,35 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!
 
Uslovi za plaćanje priključka G-4
Petak, 18. januar 2013.

CENA bez PDV              CENA SA PDV

1. ZA AVANSNU UPLATU     75.572,00din      90.686,40din

2. OTPLATA NA RATE           700,00€               840,00€

 Otplatom na rate, kupac sam određuje visinu i broj rata, a stiče pravo na priključenje otplatom celokupnog iznosa cene priključenja.

Napomena:

UPLATA U DINARIMA. Obračun evra po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.


Potrebna dokumenta prilikom ugovaranja (dobijaju se u službi katastra):

- LIST NEPOKRETNOSTI

- KOPIJA PLANA

ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Rade Končara 30,
svakog radnog dana od 07,00 - 15,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851