Uslovi za plaćanje priključka
Usvojen je troškovnik tipskih priključaka za 2023.godinu koji se prijavljuje AERS, a koji je sastavni deo ove odluke.

Doneta je odluka da se prodaja tipskih priključaka G-4 u 2023. godini obavlja na sledeći način:

1. Avansno plaćanje po ceni od  118.000 ,00 dinara sa PDV,  ili

2. Plaćanje na rate (sa PDV):
-  prva rata (učešće)      22.087,00 dinara
-  11 mesečnih rata po   10.000,00 dinara.


U Somboru, 28. 03. 2023. godine

ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Rade Končara 30,
svakog radnog dana od 07,00 - 15,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851