Prirodni gas - ekološko gorivo

Kao preduslov za integraciju u međunarodno okruženje, RS će se postaviti pristupanje i prihvatanje protokola o prekograničnom zagađivanju vazduha, te uključivanje u međunarodne programe izrade programa povećanja energetske efikasnosti.

U razvijenim zemljama na snazi su strogi propisi o zaštiti čovekove okoline, koji uvode sistem ograničenja emisije štetnih gasova, i plaćanja značajnih taksi na emisije štetnih produkata. To znači da će korišćenje ekološki pogodnih energenata pružiti mogućnost ušteda svakom potrošaču kroz smanjenje troškova za energiju.

Ekološki najprihvatljivije gorivo upravo je prirodni gas.

Karakteristike emisija CO2, SO2 i NOX kod fosilnih goriva:

  • CO2 - sagorevanjem prirodnog gasa oslobađa se približno jedna polovina količine CO2 koja se oslobađa spaljivanjem uglja. CO2 prouzrokuje pojačanje efekta staklene bašte i globalnog porasta temperature.
  • SO2 - uglavnom se oslobađa spaljivanjem uglja i tečnih goriva. Prirodni gas praktično ne proizvodi SO2. SO2 prouzrokuje zakiseljenje okoline.
  • NOX - sagorevanjem prirodnog gasa oslobađaju se manje količine azotnih oksida, nego spaljivanjem drugih fosilnih goriva. NOX takođe prouzrokuje zakiseljenje okoline (zajedno sa SO2 i amonijakom)

Srbija je zemlja sa vrlo niskom energetskom efikasnosti. Poboljšati energetsku efikasnost znači koristiti tehnologije koje troše manje energije za iste ili bolje energetske usluge. Potreba za optimiziranjem energetske efikasnosti je argument koji investiciona ulaganja za prelazak sa postojećih goriva, kao što su ugalj i tečna goriva, na prirodni gas čine isplativim. Drugi argument su troškovi na emisiju štetnih produkata koji nas čekaju u budućnosti.

Orjentišimo se tržišno: ulažimo u tehnologije koje štede energiju i štite okolinu.