Cene gasa

Na osnovu člana 261. tačka 6. a u vezi sa članom 88. stav 2. tačka 4. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 145/14) i Poslovnika o radu odbora direktora, "Sombor-gas" doo je doneo odluku o novoj ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa.

Na osnovu saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2023. godine.

CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE

 redni brojKat.
kupaca 
Grupe
kupaca 
Tarifni stavovi
"energent"
(din/kWh) 
Tarifni stavovi
"kapacitet"
(din/kWh/d/g) 
Tarifa "naknada po mestu isporuke"  (din/m. isporuke/g)
 1Kat. 1
p < 6 bar
Mala potrošnja 4,89  0,00  2.059,37
 2Vanvršna K1 4,72  8,67  2.059,37
 3Ravnomerna K1 4,72 18,42  2.059,37
 4Neravnomerna K1 4,72 21,67  2.059,37
 5 Kat. 2
6 ≤ p < 16 bar
Vanvršna potrošnja K2 4,66   8,01 20.593,73
 6Ravnomerna
potrošnja K2
 4,66 17,03 20.593,73
 7Neravnomerna
potrošnja K2
 4,66 20,03 20.593,73

 CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

redni brojKategorije
mesta isporuke
Grupe
mesta isporuke
Tarifa "energent" (din/kWh) Tarifa "kapacitet" (din/kWh/d/g)
 1Kat. 1
p < 6 bar
Mala potrošnja 0,61   0,00
 2Vanvršna K1 0,44   8,67
 3Ravnomerna K1 0,44  18,42
 4Neravnomerna K1 0,44  21,67
 5 Kat. 2
6 ≤ p < 16 bar
Vanvršna potrošnja K2 0,38   8,01
 6Ravnomerna
potrošnja K2
 0,38  17,03
 7Neravnomerna
potrošnja K2
 0,38  20,03

 

Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%