Prirodni gas - zaštita okoline

Jedan od najvećih izazova današnjice je pronaći način ostvarivanja održivog razvoja, tj. kako zadovoljiti sve veću potrebu za energijom, a da istovremeno zagađenje okoline smanjimo na minimum.

Prirodni gas je vitalna komponenta svetske energetike. On spada u najčistije, najsigurnije i najkorisnije fosilno gorivo, pa mu i upotreba sve više raste.

Prirodni gas sagoreva bez štetnih produkata čađi i pepela, s malim emisijama ugljen-monoksida i sumpor-dioksida čime se svrstava među ekološki najčistije energente.

Posmatrano u odnosu na sva ostala fosilna goriva, upotreba prirodnog gasa proizvodi takođe i najmanju količinu ugljen-dioksida (CO2), što je bitan doprinos smanjenju globalne emisije ugljen-dioksida.

Zaštita okoline jedan je od principa politike poslovanja Somborgas-a. U normalnom radu transportnog gasnog sistema, kotlarnica je jedino mesto gde dolazi do emisije štetnih materija (i to značajno manjih u odnosu na druga goriva). I merno-regulacione stanice i gasovodi opremljeni su sigurnosnim uređajima kako bi se sprečile ili svele na najmanju moguću meru štetne posedice po ljude, objekte i okolinu.

Redovno i na vreme se sprovode pregledi i ispitivanja, te servisiranja opreme i postrojenja skladno zakonskim obavezama i rokovima (pregledi i ispitivanja dimovodnih kanala, instalacija, kotlarnica, emisija u okolinu, vatrogasnih aparata i drugo).

Transportne cevi su ukopane u zemlju i jedino u ekstremnim situacijama može doći do ispuštanja gasa u atmosferu.

U skladu sa zakonskom regulativom, svaki izvođač radova u području zaštitnog pojasa gasovoda dužan je pred početak radova zatražiti saglasnost od vlasnika gasovoda.