O nama
Opšti podaci
Naziv:"Sombor-gas" d.o.o. za izgradnju gasovoda i distribuciju prirodnog gasa
Osnovano:1999. godine
Osnivač:Grad Sombor
Vlasnički udeli:Grad Sombor 33%
Montmontaža Zagreb 67%
Delatnost:- Izgradnja gasovoda i distribucija prirodnog gasa,
- Licence za energetsku delatnost:
  Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni
  gas,
- Javno snabdevanje prirodnim gasom
- Snabdevanje prirodnim gasom
PIB:101838994
Kadrovi:zaposlenih 12 (VSS - 5; SSS - 7)
prosečna starost 47 godina
Organi preduzeća
Skupština:Član Skupštine: Darijo Lisičar, Montmontaža Zagreb
Član Skupštine: Đuro Klipa, Grad Sombor
Odbor direktora:Mario Strižak, Slobodan Nastasić
Sredstva
Oprema:Merno-regulaciona stanica (široka potrošnja) kapaciteta 3500 Sm3/h - 2 kom
Merno-regulaciona stanica (industrija-srednji pritisak) - 13 kom
Merno-regulaciona stanica (pravna lica-niski pritisak) - 230 kom
KMRS (domaćinstva) - 1860 kom
Gasovodi (srednji pritisak) - 17 km
Gasovodi (niski pritisak) - 155 km
 
 KONTROLNA LISTA SA PRAVIMA POTROŠAČA