Izbegnite troškove u budućnosti
Ponedeljak, 5. mart 2012.

Savremeni načina života nam nalaže da sve više pažnje posvećujemo uštedi vremena i novca, a razvijena ekološka svest da odgovornije postupamo prema životnoj sredini.

Kad je u pitanju energija koja je neophodna savremenom čoveku za život, prirodni gas u najvećoj meri ispunjava oba ova zahteva.

Pogodnosti koje sa sobom prirodni gas donosi u svaki dom su:

  • korisniku je direktno dostupan u svakom trenutku za svaki vid korištenja;
  • nema potrebe za ulaganjem u skladišne prostore;
  • instalacije prirodnog gasa pružaju jednostavnost upotrebe i niske troškove održavanja;
  • savremeni uređaji za grejanje pružaju visoki konfor s obzirom na široke mogućnosti regulacije;
  • potrošaču je omogućeno da se utrošena količina precizno meri i nakon toga obračunava i plaća;
  • cena prirodnog gasa je konkurentna cenama supstitabilnih energenata kod većine finalnih potrošača

Sa stanovišta očuvanja životne sredine prirodni gas je daleko prihvatljiviji:

  • čisto je gorivo, pri sagorevanju ne ostavlja pepeo;
  • njegovim sagorevanjem emisije produkata koji negativno utiču na životnu sredinu svedena je na najniži nivo.

Prirodni gas je najpopularniji vid energije danas u svetu i zbog drugih kvaliteta:

  • ekonomičan je, to je energent kojim se postiže daleko veći stepen iskorišćenja;
  • dokazane rezerve prirodnog gasa u svetu garantuju njegovu raspoloživost za dug period.

Izbegnite nepotrebne troškove, pređite na gas na vreme.